psychoterapie-brno.eu
Osobní krize

Partnerské krize

Osobní rozvoj

Drogové závislosti

Alkoholová závislostKdo jsme

KontaktAlkoholová závislost:
 
Závislost na alkoholu patří v naší společnosti k nejobvyklejším. Postihuje celou osobnost závislého, zasahuje však i jeho rodinu a v důsledcích také celou společnost.

V naší zemi závislost na alkoholu nezaslouženě na okraji pozornosti. Pro alkoholiky je málo poradenských center, není mnoho specializovaných léčeben pro osoby postižené touto závislostí. Společnost jako by si neuvědomovala rovnítko mezi alkoholovými a jinými drogovými závislostmi, bohužel však také podceňuje škody, které je tato droga schopna napáchat jak na rovině psychické, tak společenské. Závislost na alkoholu je přitom jak úporností, tak následky srovnatelná se závislostí na heroinu nebo opiáty obecně.


  • Poskytujeme pomoc a odbornou konzultaci všem, kteří si nejsou jisti, zda jejich pití nepřesáhlo jistou únosnou hranici, těm, kterým konzumace alkoholu působí rodinné, pracovní, zdravotní nebo společenské problémy i všem ostatním, kteří by se rádi dozvěděli, zda jsou závislostí ohrožení.

  • Pomůžeme nalézt podporu pro blízkou osobu, která alkohol nadměrně konzumuje. Doporučíme postup v situacích, které byly konzumací alkoholu přímo nebo nepřímo zaviněny, např. ztráta zaměstnání, partnerské konflikty, dluhy.


    Základní informace o alkoholové závislosti.

  • Home - Kurzy - Aktuálně