Kdo jsem

Narodil jsem se v Brně roku 1970, a v Brně také žiji a pracuji.
Jsem původním povoláním umělec – výtvarník. Život mě však postupem času přivedl k profesionální pomoci druhým.
K práci s lidmi mě v roce 1994 přivedla spolupráce s posleneckou kanceláří poslance PS ČR ing. Miloše Skočovského, CSc., kde jsem figuroval jako poradce v oblasti sociální problematiky mládeže.
V roce 1995 jsem nastoupil v Diagnostickém ústavu mládeže v Brně jako vychovatel. Tato práce mne definitivně přesvědčila, že chci pomáhat druhým, že mne druzí lidé zajímají, a současně mně přinesla bohaté zkušenosti v oblasti různorodosti lidských povah.
Od roku 2005 pracuji v neziskové organizaci Lotos Brno, o.p.s. jako terapeut a od roku 2010 jako vedoucí terapeut ženského oddělení. Zde se zabývám problematikou závislostí, převážně alkoholové.
Po absolvování Multidisciplinárního kurzu zaměřeného na prevenci, léčbu a redukci škod zneužívání návykových látek v rozzsahu 160 hodin jsem získal kvalifikaci jako sociální pracovník.
Pro rozšíření své kvalifikace jsem prošel dvouapůlletým výcvikem Léčba traumat po násilí v rodině – transfomační systemická terapie v rozsahu 323 hodin pod vedením kanadské lektorky Kathlyne Maki Banmen, MA, RCC a pod patronací Inštitútu Virginie Satirovej V Slovenskej republike. Výcvik u mě posílil schopnost vnímat lidské problémy v širším kontextu. Supervizně byl výcvik zaměřený především na individuální terapii.
Také jsem prošel komplexním vzdělávacím programem v psychoterapii SUR v délce pěti a půl roku, celkem 537 hodin v komunitě vedené PhDr. Miroslavem Vyhnálkem. Během tohoto výcviku jsem získal dosti cenné zkušenosti v práci se skupinou.
Dalších více než 1000 hodin jsem si doplňoval znalosti i dovednosti v akreditovaných kurzech, jako je krizová intervence, umění komunikace, první pomoc, násilí v rodině, psychosociální rehabilitace, model růstu, úvod do taneční a pohybové terapie a mnoho dalších.
Připočítám-li k tomu všemu praxi čítající více než dvacet let přímé práce s klienty, jsem přesvědčen, že mám co nabídnout při řešení problémů druhých.

Views: 1085