Drogová problematika

Jak vám mohu pomoci:

Máte podezření na přítomnost drog ve vaší domácnosti? Je zde někdo, o koho máte v této souvislosti obavy?

  • Nabízím vám možnost prodiskutovat vaše podezření s odborníkem na tuto problematiku, nabídnout možnosti jak vzniklé situaci více porozumět, jak si se situací snáze poradit.
  • Mohu vám pomoci zorientovat se v tom, jak odhadnout u dítěte užívání drog.
  • Jsem schopni informovat vás o působení jednotlivých látek a jejich škodlivých dopadů na uživatele.
  • Naučit vás reagovat na konkrétní případy.

Views: 440