Alkohol a jiné závislosti

Závislost na alkoholu patří v naší společnosti k nejobvyklejším. Postihuje celou osobnost závislého, zasahuje však i jeho rodinu a v důsledcích také celou společnost.

V naší zemi je závislost na alkoholu nezaslouženě na okraji pozornosti. Pro alkoholiky je málo poradenských center, není mnoho specializovaných léčeben pro osoby postižené touto závislostí. Společnost jako by si neuvědomovala rovnítko mezi alkoholovými a jinými drogovými závislostmi, bohužel však také podceňuje škody, které je tato droga schopna napáchat jak na rovině psychické, tak společenské, ale především zdravotní. Závislost na alkoholu je přitom jak úporností, tak následky srovnatelná se závislostí na heroinu nebo opiáty obecně.

 • Poskytuji pomoc a odbornou konzultaci všem, kteří si nejsou jisti, zda jejich pití nepřesáhlo jistou únosnou hranici, těm, kterým konzumace alkoholu působí rodinné, pracovní, zdravotní nebo společenské problémy i všem ostatním, kteří by se rádi dozvěděli, zda jsou závislostí ohrožení.
 • Pomohu nalézt podporu pro blízkou osobu, která alkohol nadměrně konzumuje. Doporučím postup v situacích, které byly konzumací alkoholu přímo nebo nepřímo zaviněny, např. ztráta zaměstnání, partnerské konflikty, dluhy.

Základní informace o alkoholové závislosti.

Je alkohol problém jen alkoholiků?

není tomu tak – problémy s alkoholem mohou mít i ti, kteří alkohol pouze nadužívají. Toto nadužívání může být stejně destruktivní, jako samotná závislost.

První symptomy přemíry užití alkoholu jsou:

 • Neschopnost plnit své pracovní povinnosti.
 • Neschopnost naplňovat rodinné potřeby a vztahy.
 • Řízení pod vlivem alkoholu.
 • Příliš mnoho zranění v souvislosti s alkoholem (pády, přecenění vlastních schopností)

Je alkoholismus nemoc nebo jen vada charakteru?

Touha po alkoholu může být stejně silná, jako touha po jídle nebo potřeba tekutin v těle. Alkoholik není schopen svoji touhu po alkoholu ovládnout i navzdory silným zdravotním problémům se závislostním pitím spojených. Pije dokonce i přes hrozbu právních dopadů svého jednání.

Za vznikem alkoholismu stojí především porucha metabolismu. Alkohol je v těle rozkládán enzymem acetaldehyddehydrogenázou na acetaldehyd a cukry. Alkoholici mají omezenou tvorbu tohoto enzymu. Navíc má tato porucha progresi, což znamená, že se pomalu tvorba tohoto enzymu ještě více zhoršuje a to i přes dlouhodobou abstinenci. To je také důvodem k velmi rychlému návratu do akutního stavu i po dlouhodobé abstinenci.

K rozvinutí této nemoci může napomoci dědičnost, životní styl, stresový faktor a další kulturně společenský kontext.

Rozdílný účinek alkoholu na ženy a muže je zapříčiněn především celkovou hmotností, ale také procentuálně rozdílným uložením podkožního tuku. V tucích se alkohol nerozkládá tak, jako v ostatních tkáních, proto je ženské tělo vůči alkoholu méně odolné.

Jak poznám, jestli je na místě zamyslet se na vlastním pitím?

Pro začátek postačí, když si po pravdě odpovíte na následující otázky:

 • Když se opijete, míváte výpadky paměti.
 • Pijete tajně.
 • Často na alkohol myslíte.
 • Své pití zdůvodňujete racionálními výmluvami.
 • Když se opijete, máte agresivní sklony.
 • Po vystřízlivění máte pocity viny.
 • Pijete i ráno (případně přes den).
 • Vaši kamarádi vám říkají, že pijete příliš.
 • Máte problémy s mezilidskými vztahy.
 • Trvá vám déle a déle, než se vám podaří opít.

Už více, než čtyři kladné odpovědi znamenají riziko.

Views: 2218