Osobní krize

Je těžké vyrovnat se s neúspěchem, zejména když se nejedná o první takové selhání a pocit neúspěchu a zmaru se stal každodenním průvodcem. Pochyby o sobě samých mohou být dlouhodobými společníky. Kritika, jíž se nám dostává z našeho okolí jako kdyby tyto pochyby podporovala.

Stejně těžké může ale být i vyrovnání se s nečekaným, náhlým úspěchem. Namísto pocitu sebedůvěry se objevují obavy a nedůvěra. Kde se stala chyba?

Snažíme se být úspěšní a šťastní, dosahujeme cílů, které jsme si vytyčili, ale pocit uspokojení se nedostaví…

  • Jak překonat bezútěšné, smutné období, kdy život ztratil smysl?
  • Jak se vyrovnat s neúspěchem? Jak přijmout ztrátu?
  • Jak si stanovit životní cíl?
  • Jak najít sebe sama?
  • Co je to vlastně krize a jak ji mohu poznat?

Visits: 457