psychoterapie-brno.eu
Roman Petrželka

Mgr. Klára KolofíkováKdo jsme

KontaktRoman Petrželka
 
Specialistou v terapii a drogové problematice u Spiral Energy je Roman Petrželka. Jeho odbornost vychází z těchto zkušeností:

Rok praxe jako sociální pracovník v Lotos Brno, o.s. Zvládnutí a nastavení podmínek pro optimální cestu klienta při řešení jeho praktických záležitostí a jejich dopadů na jeho další život v souvislosti s pozůstatky závislostního vztahu jak ke drogám, tak k osobám.

Od roku 2005 praxe jako terapeut a vedoucí pracovník v Lotos Brno, o.s. Jedná se o přímou práci s lidmi v doléčovacím procesu ze závislosti na alkoholu a jiných, přidružených duálních diagnóz závislosti. Práce zde spočívá především ve vedení dlouhodobé individuální terapie.

Čtyři roky práce pro poslaneckou kancelář bývalé strany ČMUS, kde se podílel na malých průzkumech a návrhů pro legislativní změny v sociální oblasti.

Šest let práce v DÚM Brno jako pomocný vychovatel, kde nabral velmi bohaté zkušenosti v práci s dětmi, především dorostovou mládeží. Problematika mládeže v DÚM má své těžiště v sociálním začlenění lidí, kteří se vydali cestou kriminality, drogové problematiky nebo pouze neodpovídaly představě svých rodičů o tom, jak se mají chovat. Stejně tak zde nalezneme jedince vystavené domácí mu násilí a naprosto nevyhovujícím sociálním podmínkám pro osobní růst a zdravý vývoj.

Praxe je podložena neustálým procesem vzdělávání – veškeré studia a kurzy zde uvedené mají své číslo akreditace a tedy i podobu formálního vzdělání.

2010 – 2015Dlouhodobý akreditovaný výcvik v dynamické a hlubinné psychoterapii - SUR.
2007 – 2009Dlouhodobý výcvik v systemické rodinné terapii zaměřené na prvky násilí v rodině.
2008vzdělávací program Sociální služby v novém.
2007Krizové intervence I. a II.
2007Poradenské dovednosti I. a II.
2006 – 2007Kvalifikační Multidisciplinární dvousemestrální studium pro pracovníky v sociálních službách zaměřený na prevenci, léčbu a redukci škod zneužívání návykových látek.
2006Úvod do psychosociální rehabilitace.
2006Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem.
2005Model růstu – Satirová.

Home - Kurzy - Aktuálně