psychoterapie-brno.eu
Roman Petrželka

Mgr. Klára KolofíkováKdo jsme

KontaktMgr. Klára Kolofíková
 
Mgr. Klára KolofíkováJsem psycholožka a psychoterapeutka.

Můj osobní web najdete zde.

Psychologii jsem vystudovala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2008 pracuji jako terapeutka osob závislých na alkoholu v doléčovacím centru Lotos Brno.

V minulosti jsem pracovala jako psycholožka v Azylovém domě pro matky s dětmi, dále jsem se zabývala psychodiagnostikou v pomoci nezaměstnaným a byla jsem lektorkou studentů sociální pedagogiky na PdF MU. Nyní v rámci svého působení na katedře psychologie vedu sociálně-psychologický výcvik ve skupině pro studenty FSS MU. Mou další aktivitou je spolupráce s občanským sdružením Bezmezí, kde jako lektorka vypomáhám s vedením seminářů taneční pohybové terapie.

Mám dokončený systematický pětiletý výcvik v Gestalt psychoterapii – tento přístup tvoří základ mé terapeutické práce. Gestalt psychoterapie se soustřeďuje na přítomný okamžik „tady a teď“ a pomáhá klientovi odhalit jeho vlastní procesy, které mu brání prožívat současnost přirozeně a naplno. Já coby terapeutka působím jako průvodce klienta v tomto objevování – předpokládám tedy aktivní spoluúčast a motivaci klienta pracovat na své změně a vždy ho beru jako rovnocenného partnera pro dialog. Svůj přístup přizpůsobuji individuálním potřebám a preferencím každého klienta.

Kromě Gestalt terapie jsem absolvovala i další kratší výcviky a kurzy – roční výcvik v arteterapii, roční výcvik v dramaterapii a expresivních technikách, krizovou intervenci zaměřenou na práci s tělem. V rámci terapeutických sezení tedy mohu po dohodě s klientem nabídnout i alternativní postupy z těchto expresivně-uměleckých směrů nebo se zaměřit na terapeutickou práci skrze tělo.

V terapeutické práci s tělem se v současnosti dále vzdělávám – jsem frekventantka dlouhodobého výcviku v Taneční a pohybové terapii (http://www.tanter.cz/). Je to zase jiný způsob, jak se dostat k terapeuticky významným tématům: ne skrze slova, ale skrze pohyb a tělové prožívání. Klient nemusí „umět tančit“ – jde o jemnou a detailní práci s pohybem a uvědomováním si vlastního těla a emocí. V případě zájmu klienta mohu tedy nabídnout i práci čistě tanečně-terapeutickou, anebo (po vzájemné dohodě) uvedené přístupy kombinovat podle aktuálních potřeb klienta.

Ve své práci se řídím Etickým kodexem Americké psychologické asociace, který je obecně přijímán jako nejvýznamnější dokument v tvorbě etických standardů psychoterapeutické práce.


Home - Kurzy - Aktuálně